Τι είναι η Τηλεσυμβουλευτική

 Τηλεσυμβουλευτικη είναι η εξ αποστάσεως παροχή  εξειδικευμένης συμβουλευτικής βοήθειας από κάποιο ή κάποια άτομα κατάλληλα εκπαιδευμένα και καταρτισμένα να επιτελούν τη λειτουργία αυτή από κάποια μηχανή. Η τηλεσυμβουλευτική μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε μέσω του τηλεφώνου είτε μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα τελευταία χρόνια επιτελείται μια εντατική προσπάθεια να δημιουργηθούν  και να λειτουργήσουν όσο το δυνατό περισσότεροι διαδικτυακοί τόποι, πλήρως ενημερωμένοι και  οργανωμένοι ώστε να καλύψουν τις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των ανθρώπων για αναζήτηση συμβουλευτικής βοήθειας. Η τηλεσυμβουλευτική εξυπηρετεί  κυρίως περιπτώσεις ατόμων που είτε δεν έχουν τη δυνατότητα να απευθυνθούν προσωπικά  σε κάποιο σύμβουλο είτε προτιμούν την εξ αποστάσεως επικοινωνία γιατί έχουν πιο εύκολη πρόσβαση  στα μέσα που παρέχουν τηλεσυμβουλευτική. Ενώ οι σκοποί της τηλεσυμβουλευτικής έχουν επιτευχθεί κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος παρόλα αυτά υστερεί σε ένα βασικό σημείο, στο ότι δεν υπάρχει προσωπική επαφή μεταξύ σύμβουλου και συμβουλευόμενου. Η αδυναμία αυτή όμως μπορεί να υπερκαλυφθεί κατά ένα μέρος από την άρτια ενημέρωση που παρέχει η τηλεσυμβουλευτική όμως σε καμία περίπτωση δεν αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν την προσωπική επαφή με ένα σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σε ποιούς απευθυνόμαστε και τι αιτήματα δεχόμαστε

 Η υπηρεσία μας απευθύνεται σε όλα τα άτομα και κυρίως στους σπουδαστές του Πανεπιστημίου Πατρών, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και  αδυνατούν ή δεν επιθυμούν να επισκεφθούν προσωπικά κάποιον σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέσα από τη σελίδα αυτή μπορείτε να απευθύνετε ανώνυμαερωτήματα σχετικά με θέματα που σας απασχολούν. Οι ειδικοί του Γραφείου Διασύνδεσης θα διαβάσουν την ερώτησή σας και θα απαντήσουν προσωπικά στο e-mail σας. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) δεν αποτελεί κατάλληλο μέσο για τη διεξαγωγή μίας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής διαδικασίας. Κατά συνέπεια, μέσω της υπηρεσίας αυτής μπορούμε να σας προσφέρουμε μόνο σύντομες απαντήσεις και πληροφορίες σε προβλήματα που σας απασχολούν.

 Δυστυχώς δεν είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις που δε σχετίζονται με θέματα Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (π.χ. θεραπεία ψυχολογικών προβλημάτων, επίσημη διάγνωση ή γνωμάτευση, παροχή ψυχοθεραπευτικών υπηρεσιών κ.α.) καθώς και θέματα τα οποία αποτελούν αντικείμενο πραγμάτευσης των Γραμματειών των Τμημάτων και των Υπηρεσιών Φοιτητικής Μέριμνας.

 Τα αιτήματα που γίνονται δεκτά προς απάντηση είναι είτε επαγγελματικής και εκπαιδευτικής φύσεως είτε συναισθηματικά επιφορτισμένα από το εργασιακό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, απευθυνόμαστε και παρέχουμε πληροφόρηση:
 
 •  Σε φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν  κύκλο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών που τους ταιριάζει.
 • Σε φοιτητές που επιθυμούν να επιλέξουν το προσφορότερο γι’ αυτούς επαγγελματικό περιβάλλον.
 • Σε επαγγελματίες που έχουν αμφιβολίες σχετικά με την επαγγελματική τους επιλογή.
 • Σε φοιτητές που αναζητούν Πληροφόρηση για Ευρωπαϊκά Προγράμματα και υποτροφίες.
 • Σε όσους αναζητούν πληροφόρηση για Τεχνικές εύρεσης Εργασίας-Διαχείριση Σταδιοδρομίας.
 • Σε άτομα που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες ,όπως μειονότητες και ΑΜΕΑ .   
 • Σε μαθητές όλων των βαθμίδων που επιθυμούν να ενημερωθούν για τις σπουδές και τα επαγγέλματα.
 • Σε μαθητές ιδιαίτερα των τελευταίων τάξεων του Λυκείου που βρίσκονται στο στάδιο  αναζήτησης σχολικού και επαγγελματικού προσανατολισμού. 
 • Γενικά σε όσους αναζητούν υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επαγγελματικού προσανατολισμού.


Συνήθη ερωτήματα και αιτήματα Τηλεσυμβουλευτικής υπηρεσίας

Α. Εκπαιδευτική Πληροφόρηση- Υποστήριξη:
 • Εκπαιδευτικές - επαγγελματικές επιλογές για κάθε βαθμίδα σπουδαστών και εργαζόμενων.
 • Μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 • Σεμινάρια, συνέδρια και εκδηλώσεις

 Β. Επαγγελματική Πληροφόρηση- Υποστήριξη
 • Σύνδεση σπουδών με την αγορά εργασίας
 • Ενημέρωση για προοπτικές επαγγελματικής απασχόλησης και τάσεις της αγοράς εργασίας
 • Πηγές πληροφόρησης και μέθοδοι αναζήτησης εργασίας
 • Εκπαιδευτικός - επαγγελματικός προσανατολισμός ομάδων που κινδυνεύουν με κοινωνικό αποκλεισμό, ανέργων, Α.Μ.Ε.Α.
 • Δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση
 •  Διέξοδοι μετά το Γυμνάσιο
 • Διέξοδοι μετά το Ενιαίο Λύκειο - ΤΕΕ

Γ. Συμβουλευτική - Ψυχολογική υποστήριξη
 • Διερεύνηση των ατομικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών στόχων και ενίσχυσης της αυτοαποτελεσματικότητας
 • Ανίχνευση των ικανοτήτων, ενδιαφερόντων, προσωπικών χαρακτηριστικών, αλλά και των αναγκώνκαι προτεραιοτήτων
 • Βελτίωση κοινωνικών δεξιοτήτων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας
 • Βελτίωση τρόπου μελέτης και διαχείρισης ελευθέρου χρόνου
 • Λήψη εκπαιδευτικών και επαγγελματικών αποφάσεων http://www.cais.upatras.gr/node/98